Informaţii utile despre vânzarea de construcţii şi terenuri

31 iulie 2008

Intreabă avocatul

 
Unde se pot gasi toate legile cu privire la vanzarea unui teren ? As vrea sa aflu daca trebuie sa platesc TVA , cum trebuie scris contractul si alte informatii utile P.S. Intentionez sa cumpar un teren si sa ridic o casa, intrebarea care mea este daca va trebui sa platesc tva la vanzare. Si de la a cata casa intervine elementul de continuitate?
Va multumesc pt raspuns.
Adrian

 
Raspuns: 
 
Operaţiunile imobiliare constând în vânzari de clădiri şi terenuri trebuie privite din două perspective: operaţiuni realizate de persoane impozabile din punct de vedere al TVA şi operaţiuni realizate de persoane fizice.
 
 
1) Operaţiunile realizate de persoane impozabile pot fi scutite sau taxabile prin efectul legii sau prin opţiune.
 
De la data aderării României la UE, vânzarea de construcţii şi terenuri este scutită de TVA cu excepţia vânzărilor de construcţii noi şi de terenuri construibile, conform prevederilor art. 141 alin. (2) lit. 1) din Codul fiscal.
 
Prin lege se prevede că o construcţie este considerată nouă în sens fiscal, de la data primei ocupări, care coincide cu data procesului verbal de recepţie, până la data de 31 decembrie a anului următor. În ceea ce priveşte încadrarea unui teren în categoria de teren construibil sau orice alt teren (agricol, forestier, livadă, păşune, etc.), se referă la încadrarea acordată respectivului teren în momentul vânzării prin fişa cadastrală ori prin certificatul de urbanism.
 
Prin urmare, orice persoană impozabilă care vinde terenuri, altele decât cele construibile, sau clădiri, altele decât cele noi, poate aplica o scutire de TVA. Totuşi, persoanele impozabile pot aplica prin opţiune taxarea în cazul vânzărilor de terenuri, altele decât cele construibile şi a construcţiilor, altele decât cele noi, pentru care taxarea este obligatorie prin efectul legii, în conformitate cu prevederile art. 141 alin. (3) din Codul fiscal.
 
De obicei se optează pentru taxarea vânzărilor de construcţii şi terenuri pentru a evita calculul ajustărilor de TV A şi eventual a proratei de deducere. Taxarea prin opţiune trebuie însoţită de depunerea unei notificări în acest sens la autoritatea fiscală competentă, în raza căreia vânzătorul îşi are domiciliul fiscal.
 
 
 
2) Operaţiuni imobiliare realizate de persoane fizice pot fI clasificate în trei categorii:
 
 
a) Operaţiuni care nu intră în sfera de aplicare a TVA
 
Prima categorie de operaţiuni pentru care persoana fizică nu devine persoană impozabilă, şi prin urmare operaţiunea nu se cuprinde în sfera de aplicare a TVA, este vânzarea de construcţii şi de terenuri, dacă persoanele fizice vând bunuri pe care le-au utilizat în scopuri personale.
 
Indiferent de valoarea clădirilor sau terenurilor care aparţin persoanei fizice şi nu au fost cumpărate în vederea revânzarii, ci se poate demonstra că au fost utilizate în scopuri personale (locuinţe proprietate personală, case de vacanţă, suprafeţe de terenuri moştenite sau aferente clădirilor), tranzacţiile privind vânzarea acestora nu intră în sfera de aplicare a TVA.
 
A doua categorie de operaţiuni pentru care persoana fizică nu devine persoană impozabilă sunt operaţiunile imobiliare realizate ocazional. Conform prevederilor pct. 3 alin. (1 ) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alte operaţiuni decât vânzarea de bunuri utilizate în scopuri personale, persoana fizică devine persoană impozabilă dacă activitatea desfăşurată are caracter de continuitate.
 
Din punct de vedere fiscal, operaţiunile au caracter de continuitate atunci când nu pot fI considerate operaţiuni ocazionale. Totuşi, având în vedere complexitatea operaţiunilor imobiliare, trebuie analizat cu atenţie contextul pentru a stabili cu certitudine dacă operaţiunea este sau nu ocazională.
 
Trebuie avut în vedere ca la pct. 66 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se prevede că activitatea economică se consideră ca fiind începută din momentul în care o persoană intenţionează să efectueze o astfel de activitate, iar intenţia persoanei trebuie apreciată în baza elementelor obiective ca, de exemplu, faptul că aceasta începe să angajeze costuri şi/sau să facă investiţii pregătitoare necesare pentru iniţierea unei activităţi economice.
 
Dacă, de exemplu, o persoană fizica construieşte un bloc de locuinţe sau de birouri, chiar dacă va realiza vânzarea printr-o singură tranzacţie, operaţiunea nu va putea fi considerată ocazională, chiar dacă în anul respectiv nu va mai efectua alte operaţiuni imobiliare, întrucât activitatea sa economică se consideră a fi începută în momentul în care a angajat costuri pentru investiţia respectivă.
 
Dacă însă o persoană fizică cumpără sau construieşte o locuinţă nouă, dar din diverse motive o revinde şi rezultă cu certitudine că nu a realizat în anul respectiv, sau în anii precedenţi, mai multe operaţiuni imobiliare, atunci operaţiunea poate fi considerată ocazională.
 
Astfel, în exemplul dvs., dacă o familie construieşte o casă nouă, pe care ulterior o vinde fiindcă nu corespunde cerinţelor, operaţiunea poate fi considerată ocazională dacă în anul curent şi în anii precedenţi persoana nu a mai realizat astfel de operaţiuni "întâmplătoare" .
 
 
 
b) Operaţiuni pentru care persoana fizică devine persoană impozabilă, dar operaţiunile sunt scutite de TVA conform art. 141 alin.(2) lit. f) din Codul fiscal.
 
În general, dacă o persoană fizică realizează în cursul unui an calendaristic mai mult de o operaţiune imobiliară constând în vânzări de terenuri şi construcţii, altele decât cele utilizate în scopuri personale care nu intră în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată, devine persoană impozabilă indiferent dacă operaţiunea este sau nu scutită de TVA conform art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal.
 
Totuşi, dacă operaţiunile imobiliare constau numai în vânzări de construcţii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi considerate noi şi în vânzări de orice alte terenuri decât cele construibile, acestea sunt scutite de TVA şi chiar dacă persoana fizică devine, în principiu, persoană impozabilă pentru aceste operaţiuni, nu are obligaţia înregistrării în scopuri de TVA.
 
Persoanele fizice care cumpără în vederea revânzării bunuri imobile devin persoane impozabile din perspectiva TVA, deoarece realizează fapte de comerţ, aşa cum prevede şi Codul Comercial.
 
În unul din exemplele din adresa dumneavoastră, în care persoana fizică realizează numai vânzări de case "vechi" şi terenuri, altele decât cele construibile, deşi devine persoană impozabilă, operaţiunile imobiliare sunt scutite conform art. 141 alin.(2) lit. f) din Codul fiscal.
 
Totuşi, atenţie ca în această situaţie, este suficient să realizeze o singura vânzare a unei construcţii noi sau a unui teren construibil şi deja, înainte de această operaţiune trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA, deoarece conform art. 152 din Codul fiscal în calculul plafonului de scutire pentru micile întreprinderi se includ şi operaţiunile imobiliare scutite.
 
 
 
c) Operaţiuni pentru care persoana fizică devine persoană impozabilă şi operaţiunile sunt taxabile
 
Problema persoanelor fizice care trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA se restrânge la un sector foarte limitat şi anume acela al vânzărilor de clădiri noi şi de terenuri construibile, atunci când aceste bunuri nu au fost utilizate în scopuri personale şi în cazul în care operaţiunile au caracter de continuitate.
 
Având în vedere perioada foarte limitata de timp în care o clădire este considerată nouă, rezultă cu certitudine că numai cu totul întâmplător este posibil ca persoana fizică să vândă astfel de clădiri în alte scopuri decât cele comerciale.
 
Persoanele care realizează tranzacţii imobiliare cu terenuri construibile şi construcţii noi, care au caracter de continuitate, aşa cum s-a explicat mai sus, trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA în condiţiile prevăzute la art. 152 din Codul fiscal sau înainte de începerea activităţii economice, conform prevederilor art. 153 din Codul fiscal, şi să îndeplinească toate obligaţiile ce decurg din această calitate, la fel ca alte persoane impozabile.
 
Întrucât persoana fizică devine persoana impozabila chiar şi pentru vânzările de bunuri imobile scutite conform art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal în circumstanţele descrise la lit. b), rezultă că este suficient să realizeze o singură operaţiune taxabilă constând în vânzarea de clădiri noi sau terenuri construibile, înainte de această operaţiune având obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA, deoarece conform act. 152 din Codul fiscal în calculul plafonului de scutire pentru micile întreprinderi se includ şi operaţiunile imobiliare scutite.
 
Dacă persoana fizică se înregistrează în scopuri de TVA, ea are toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din legislaţia referitoare la TVA, respectiv devenind persoană impozabilă trebuie să platească TVA la buget, dar are şi dreptul să deducă taxa aferenta cumpărărilor de bunuri şi servicii destinate activităţii sale economice.
 
 
Aşteptăm întrebările dvs. la adresa de e-mail av.ginadiaconu@yahoo.com
 
Avocat Gina Diaconu
E-mail: av.ginadiaconu@yahoo.com
Telefon: 0729.662.575
 
 

 

1 Stea2 Stele3 Stele4 Stele5 Stele (Ne-evaluat încă)
Loading ... Loading ...
Trimite prin email Trimite prin email

4 Comentarii

 1. George

  Am semnat un antecontract de vanzare – cumparare a unui apartament in noiembrie 2007, urmand ca in septembrie 2008 sa incheiem contractul de vanzare. In aceasta situatie, ar trebui ca vanzatorul sa plateasca TVA, adica sa ne mareasca pretul initial cu cei 19%? Am uitat sa spun, tranzactia se desfasoara intre persoane fizice, vanzatorul fii doar persoana fizica ce construieste ansambluri de apartamente!Sper ca am fost suficient de clar!!Astept raspunsul dvs.

 2. gina diaconu

  Fiica mea a cumparat ,la o licitatie in noiembrie 2 oo7 ,un apartament cu o vechime de circa 25 de ani pentru care a primit factura cu tva Licitatia a fost organizata de administratorul judiciar la sediul acestuia in numele unei societati aflata in insolventa generala -reorganizare judiciara..Pentru ca lucram la aceasta societate stiu ca nu a avut facuta notificare cu opt iunea de impozitare deci au ramas -scutite de taxa si cu obligatia de a face ajustare daca e cazul in functie de data diferita a achizitiei imobilului respectiv .In speta noastra societatea cumparase apartamentul in anul 1998 deci cu peste 5 ani inainte de integrare .Societatea a incasat TvA -ul si imediat l-a virat la bugetul de stat .Intrebarea este daca corect s-a facturat cu tva .Firmelor imobiliare platitoare de tva li s-a facturat fara tva cu taxare inversa (deci nu a exista t o lupta echitabila )fiind avantajate cu echivalentul TVA -ului .( 19%) maria atanasiu

 3. Eugenia Ies

  Buna ziua,vreau sa vand un teren intravilan cu constructie.proprietatea unei SC.Cumparatorul este pers fizica.Este obligatoriu sa am raport de evaluare la notar pentru cladire si teren sau este suficienta o nota contabila din care sa reiasa valoarea cladirii si a terenului..(este o cladire noua,intabulata,dar nefinisata.)Multumesc,E.Ies

 4. farcas

  Buna ziua! Am construit o casa (persoana fizica) si in 2 ani am ajuns in stagiul in care casa este acoperita dar nefinisata,cei de la primarie ma preseaza sa faca receptia ca sa ma poata impoza .Trebuie sa platesc impozit chiar daca imobilul nu are nici geamuri si nici finisaj interior sau exterior?…din ce moment trebuie sa platesc impozit pe aceasta constructie???

Comentează acest articol

NOTA: Va rugam sa folositi un limbaj decent in comentariile pe care le lasati. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii se vor sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul financiarul.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

single hauptstadt münchen russian dating websites asia euro dating sites singles 4 düsseldorf africa dating in germany partnerbörse online partnersuche kostenlos ohne e mail dating voice chat single 40 year old male ukrainian dating in uk metal singles community where to buy phyto ceramides watch due date online youtube tandem partner börse berlin best dating site quebec suche skype partner single party club 70 partner computer group partnervermittlung rockabilly singles repro kontaktbörse wien kostenlos suche frau frankfurt chat dating sites in usa tarot und lenormand partner gesucht schweiz chat flirt zürich ich suche dich youtube partnersuche cottbus handcent sms date and time single club freiburg reisepartner gesucht indonesien doroga polish dating wie viel prozent singles in deutschland affiliate programs how to make money kostenlos frauen treffen partnersuche frau jahrelang single frauen aus polen suchen deutschen mann bekanntschaften weiblich hamburg flirten im internet singles treffen münchen partnersuche in thüringen ich suche krampfhaft eine freundin singlebörse kostenlos ab 60 partnersuche in thüringen golf reisepartner gesucht bauer sucht frau bauer thomas suche starcraft 2 partner single frau vom land singlebörsen schlecht laut stiftung warentest alleinerziehende singles stuttgart einen partner kennenlernen affiliate programs how to make money suche frauen über 70 russian woman chicken partnervermittlung polen männer beste gratis singlebörse deutschland tarot le petit lenormand gratuit christliche partnervermittlung kostenlos free dating divorce site chat kostenlos nrw man im supermarkt kennenlernen white kidney bean diet speed dating kostenlos hamburg christliche singles in nürnberg flirtcafe de lps v32 single bike rack for car free dating site in singapore online flirt hilfe tankauto affiliate partner tap free online dating czech republic single po 40 single origin coffee surry hills suche neuen partner flirt chat erfurt mail order bride indonesia suche frau um die 50 single treffen tuttlingen emeeting dating script version 9 nulled free online dating dallas singles 2 wilde zeiten online dating china free dating world net turkish single dating events london single silvesterparty 100 gratis singlebörse schweiz frau sucht jungmann flirten zufällige berührungen sms dating mobile chat single portal usa dating a german man tipps flirten mit dem chef dating seiten was schreiben dating free no credit card microchip academic partner program free single player shooter games download partnersuche regensburg benefits of white kidney beans frauen treffen hagen single seat cafe racer silvester allein berlin leute kennenlernen dubai single dating free flirt usa kostenlos single forum kassel free dating site la silvester single mit kind reisen single malt tv online worauf achten männer partnerbörse wiki gratis dating happy pancake singlebörsen test vergleich what are kidney beans singles in berlin nh blind date gabriele meyer online flirt spiele sie sucht never inside white bean supplement ukrainian muslim brides asian dating deutschland single treffen tuttlingen single father online watch single source forum pullach sie sucht ihn leipzig partner für firmengründung gesucht azubi speed dating flughafen münchen gamer dating forum free shooter single player speed dating münchen troja partner finden mit hund internet dating psychology secret dating sim part 2 single mom in need not the look partnersuche kostenlos polen russian woman delivers 10 babies online dating nickname generator singles kennenlernen darmstadt dating kostenlos frauen partnervermittlung polen kosten suche reisepartner kreuzfahrt single reisebüro hamburg männer suchen reiche frauen single 1 dating single emsland app reisepartner gesucht norwegen neue leute kennenlernen whatsapp dating rules germany sms datenvolumen sms chat gesucht africa release date american singles cheese thai dating photos