Informaţii utile despre vânzarea de construcţii şi terenuri

31 iulie 2008

Intreabă avocatul

 
Unde se pot gasi toate legile cu privire la vanzarea unui teren ? As vrea sa aflu daca trebuie sa platesc TVA , cum trebuie scris contractul si alte informatii utile P.S. Intentionez sa cumpar un teren si sa ridic o casa, intrebarea care mea este daca va trebui sa platesc tva la vanzare. Si de la a cata casa intervine elementul de continuitate?
Va multumesc pt raspuns.
Adrian

 
Raspuns: 
 
Operaţiunile imobiliare constând în vânzari de clădiri şi terenuri trebuie privite din două perspective: operaţiuni realizate de persoane impozabile din punct de vedere al TVA şi operaţiuni realizate de persoane fizice.
 
 
1) Operaţiunile realizate de persoane impozabile pot fi scutite sau taxabile prin efectul legii sau prin opţiune.
 
De la data aderării României la UE, vânzarea de construcţii şi terenuri este scutită de TVA cu excepţia vânzărilor de construcţii noi şi de terenuri construibile, conform prevederilor art. 141 alin. (2) lit. 1) din Codul fiscal.
 
Prin lege se prevede că o construcţie este considerată nouă în sens fiscal, de la data primei ocupări, care coincide cu data procesului verbal de recepţie, până la data de 31 decembrie a anului următor. În ceea ce priveşte încadrarea unui teren în categoria de teren construibil sau orice alt teren (agricol, forestier, livadă, păşune, etc.), se referă la încadrarea acordată respectivului teren în momentul vânzării prin fişa cadastrală ori prin certificatul de urbanism.
 
Prin urmare, orice persoană impozabilă care vinde terenuri, altele decât cele construibile, sau clădiri, altele decât cele noi, poate aplica o scutire de TVA. Totuşi, persoanele impozabile pot aplica prin opţiune taxarea în cazul vânzărilor de terenuri, altele decât cele construibile şi a construcţiilor, altele decât cele noi, pentru care taxarea este obligatorie prin efectul legii, în conformitate cu prevederile art. 141 alin. (3) din Codul fiscal.
 
De obicei se optează pentru taxarea vânzărilor de construcţii şi terenuri pentru a evita calculul ajustărilor de TV A şi eventual a proratei de deducere. Taxarea prin opţiune trebuie însoţită de depunerea unei notificări în acest sens la autoritatea fiscală competentă, în raza căreia vânzătorul îşi are domiciliul fiscal.
 
 
 
2) Operaţiuni imobiliare realizate de persoane fizice pot fI clasificate în trei categorii:
 
 
a) Operaţiuni care nu intră în sfera de aplicare a TVA
 
Prima categorie de operaţiuni pentru care persoana fizică nu devine persoană impozabilă, şi prin urmare operaţiunea nu se cuprinde în sfera de aplicare a TVA, este vânzarea de construcţii şi de terenuri, dacă persoanele fizice vând bunuri pe care le-au utilizat în scopuri personale.
 
Indiferent de valoarea clădirilor sau terenurilor care aparţin persoanei fizice şi nu au fost cumpărate în vederea revânzarii, ci se poate demonstra că au fost utilizate în scopuri personale (locuinţe proprietate personală, case de vacanţă, suprafeţe de terenuri moştenite sau aferente clădirilor), tranzacţiile privind vânzarea acestora nu intră în sfera de aplicare a TVA.
 
A doua categorie de operaţiuni pentru care persoana fizică nu devine persoană impozabilă sunt operaţiunile imobiliare realizate ocazional. Conform prevederilor pct. 3 alin. (1 ) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alte operaţiuni decât vânzarea de bunuri utilizate în scopuri personale, persoana fizică devine persoană impozabilă dacă activitatea desfăşurată are caracter de continuitate.
 
Din punct de vedere fiscal, operaţiunile au caracter de continuitate atunci când nu pot fI considerate operaţiuni ocazionale. Totuşi, având în vedere complexitatea operaţiunilor imobiliare, trebuie analizat cu atenţie contextul pentru a stabili cu certitudine dacă operaţiunea este sau nu ocazională.
 
Trebuie avut în vedere ca la pct. 66 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se prevede că activitatea economică se consideră ca fiind începută din momentul în care o persoană intenţionează să efectueze o astfel de activitate, iar intenţia persoanei trebuie apreciată în baza elementelor obiective ca, de exemplu, faptul că aceasta începe să angajeze costuri şi/sau să facă investiţii pregătitoare necesare pentru iniţierea unei activităţi economice.
 
Dacă, de exemplu, o persoană fizica construieşte un bloc de locuinţe sau de birouri, chiar dacă va realiza vânzarea printr-o singură tranzacţie, operaţiunea nu va putea fi considerată ocazională, chiar dacă în anul respectiv nu va mai efectua alte operaţiuni imobiliare, întrucât activitatea sa economică se consideră a fi începută în momentul în care a angajat costuri pentru investiţia respectivă.
 
Dacă însă o persoană fizică cumpără sau construieşte o locuinţă nouă, dar din diverse motive o revinde şi rezultă cu certitudine că nu a realizat în anul respectiv, sau în anii precedenţi, mai multe operaţiuni imobiliare, atunci operaţiunea poate fi considerată ocazională.
 
Astfel, în exemplul dvs., dacă o familie construieşte o casă nouă, pe care ulterior o vinde fiindcă nu corespunde cerinţelor, operaţiunea poate fi considerată ocazională dacă în anul curent şi în anii precedenţi persoana nu a mai realizat astfel de operaţiuni "întâmplătoare" .
 
 
 
b) Operaţiuni pentru care persoana fizică devine persoană impozabilă, dar operaţiunile sunt scutite de TVA conform art. 141 alin.(2) lit. f) din Codul fiscal.
 
În general, dacă o persoană fizică realizează în cursul unui an calendaristic mai mult de o operaţiune imobiliară constând în vânzări de terenuri şi construcţii, altele decât cele utilizate în scopuri personale care nu intră în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată, devine persoană impozabilă indiferent dacă operaţiunea este sau nu scutită de TVA conform art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal.
 
Totuşi, dacă operaţiunile imobiliare constau numai în vânzări de construcţii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi considerate noi şi în vânzări de orice alte terenuri decât cele construibile, acestea sunt scutite de TVA şi chiar dacă persoana fizică devine, în principiu, persoană impozabilă pentru aceste operaţiuni, nu are obligaţia înregistrării în scopuri de TVA.
 
Persoanele fizice care cumpără în vederea revânzării bunuri imobile devin persoane impozabile din perspectiva TVA, deoarece realizează fapte de comerţ, aşa cum prevede şi Codul Comercial.
 
În unul din exemplele din adresa dumneavoastră, în care persoana fizică realizează numai vânzări de case "vechi" şi terenuri, altele decât cele construibile, deşi devine persoană impozabilă, operaţiunile imobiliare sunt scutite conform art. 141 alin.(2) lit. f) din Codul fiscal.
 
Totuşi, atenţie ca în această situaţie, este suficient să realizeze o singura vânzare a unei construcţii noi sau a unui teren construibil şi deja, înainte de această operaţiune trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA, deoarece conform art. 152 din Codul fiscal în calculul plafonului de scutire pentru micile întreprinderi se includ şi operaţiunile imobiliare scutite.
 
 
 
c) Operaţiuni pentru care persoana fizică devine persoană impozabilă şi operaţiunile sunt taxabile
 
Problema persoanelor fizice care trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA se restrânge la un sector foarte limitat şi anume acela al vânzărilor de clădiri noi şi de terenuri construibile, atunci când aceste bunuri nu au fost utilizate în scopuri personale şi în cazul în care operaţiunile au caracter de continuitate.
 
Având în vedere perioada foarte limitata de timp în care o clădire este considerată nouă, rezultă cu certitudine că numai cu totul întâmplător este posibil ca persoana fizică să vândă astfel de clădiri în alte scopuri decât cele comerciale.
 
Persoanele care realizează tranzacţii imobiliare cu terenuri construibile şi construcţii noi, care au caracter de continuitate, aşa cum s-a explicat mai sus, trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA în condiţiile prevăzute la art. 152 din Codul fiscal sau înainte de începerea activităţii economice, conform prevederilor art. 153 din Codul fiscal, şi să îndeplinească toate obligaţiile ce decurg din această calitate, la fel ca alte persoane impozabile.
 
Întrucât persoana fizică devine persoana impozabila chiar şi pentru vânzările de bunuri imobile scutite conform art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal în circumstanţele descrise la lit. b), rezultă că este suficient să realizeze o singură operaţiune taxabilă constând în vânzarea de clădiri noi sau terenuri construibile, înainte de această operaţiune având obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA, deoarece conform act. 152 din Codul fiscal în calculul plafonului de scutire pentru micile întreprinderi se includ şi operaţiunile imobiliare scutite.
 
Dacă persoana fizică se înregistrează în scopuri de TVA, ea are toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din legislaţia referitoare la TVA, respectiv devenind persoană impozabilă trebuie să platească TVA la buget, dar are şi dreptul să deducă taxa aferenta cumpărărilor de bunuri şi servicii destinate activităţii sale economice.
 
 
Aşteptăm întrebările dvs. la adresa de e-mail av.ginadiaconu@yahoo.com
 
Avocat Gina Diaconu
E-mail: av.ginadiaconu@yahoo.com
Telefon: 0729.662.575
 
 

 

1 Stea2 Stele3 Stele4 Stele5 Stele (Ne-evaluat încă)
Loading ... Loading ...
Trimite prin email Trimite prin email

4 Comentarii

 1. George

  Am semnat un antecontract de vanzare – cumparare a unui apartament in noiembrie 2007, urmand ca in septembrie 2008 sa incheiem contractul de vanzare. In aceasta situatie, ar trebui ca vanzatorul sa plateasca TVA, adica sa ne mareasca pretul initial cu cei 19%? Am uitat sa spun, tranzactia se desfasoara intre persoane fizice, vanzatorul fii doar persoana fizica ce construieste ansambluri de apartamente!Sper ca am fost suficient de clar!!Astept raspunsul dvs.

 2. gina diaconu

  Fiica mea a cumparat ,la o licitatie in noiembrie 2 oo7 ,un apartament cu o vechime de circa 25 de ani pentru care a primit factura cu tva Licitatia a fost organizata de administratorul judiciar la sediul acestuia in numele unei societati aflata in insolventa generala -reorganizare judiciara..Pentru ca lucram la aceasta societate stiu ca nu a avut facuta notificare cu opt iunea de impozitare deci au ramas -scutite de taxa si cu obligatia de a face ajustare daca e cazul in functie de data diferita a achizitiei imobilului respectiv .In speta noastra societatea cumparase apartamentul in anul 1998 deci cu peste 5 ani inainte de integrare .Societatea a incasat TvA -ul si imediat l-a virat la bugetul de stat .Intrebarea este daca corect s-a facturat cu tva .Firmelor imobiliare platitoare de tva li s-a facturat fara tva cu taxare inversa (deci nu a exista t o lupta echitabila )fiind avantajate cu echivalentul TVA -ului .( 19%) maria atanasiu

 3. Eugenia Ies

  Buna ziua,vreau sa vand un teren intravilan cu constructie.proprietatea unei SC.Cumparatorul este pers fizica.Este obligatoriu sa am raport de evaluare la notar pentru cladire si teren sau este suficienta o nota contabila din care sa reiasa valoarea cladirii si a terenului..(este o cladire noua,intabulata,dar nefinisata.)Multumesc,E.Ies

 4. farcas

  Buna ziua! Am construit o casa (persoana fizica) si in 2 ani am ajuns in stagiul in care casa este acoperita dar nefinisata,cei de la primarie ma preseaza sa faca receptia ca sa ma poata impoza .Trebuie sa platesc impozit chiar daca imobilul nu are nici geamuri si nici finisaj interior sau exterior?…din ce moment trebuie sa platesc impozit pe aceasta constructie???

Comentează acest articol

*

NOTA: Va rugam sa folositi un limbaj decent in comentariile pe care le lasati. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii se vor sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul financiarul.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

white beans in a can foods high in phytoceramides what garcinia cambogia brand is the best garcinia extract diet garcinia cambogia extract all natural garcinia cambogia weight loss how does it work where to get pure garcinia cambogia in australia garcinia cambogia pure extract amazon lipotrin carb blocker and fat absorber white kidney bean weight white fence farm kidney bean salad recipe garcinia cambogia formula free diet supplement garcinia cambogia carb intercept 3 como usar best sources of complex carbohydrates white kidney bean extract safety free trial garcinia cambogia extract do black beans help you lose weight buy phytoceramide pills how does garcinia cambogia block fat garcinia cambogia extract natural weight how do you take pure garcinia cambogia extract white kidney bean extract walmart what are borlotti beans black kidney beans vs black beans white beans kielbasa recipe how do carb blockers work large white kidney beans recipes using garcinia cambogia for weight loss white bean extract side effects best garcinia cambogia supplement reviews pure garcinia cambogia drink phytoceramides hype does garcinia cambogia give you the shits do kidney beans help you lose weight pure garcinia cambogia plus kidney bean shaped above ground pool garcinia cambogia plus weight loss supplement carbohydrates in heinz baked beans does garcinia cambogia lower triglycerides garcinia cambogia fruit seeds how long are canned kidney beans good for medicare benefits after kidney transplant effects of garcinia cambogia while breastfeeding miracle garcinia cambogia sold in stores natural garcinia cambogia sold in stores dangers and side effects of garcinia cambogia white bean extract now zen pure garcinia cambogia slim system how does garcinia cambogia select work miracle garcinia cambogia price how are complex carbohydrates good for you carb blocker india purchase phytoceramide pills large white kidney beans recipes garcinia cambogia hca extract gnc white bean carb blocker white kidney bean natrol where buy garcinia cambogia when to see results from garcinia cambogia 1 ez diet fat and carb blocker capsules does garcinia wonder work para que sirve el phaseolus vulgaris phase 2 carb blockers do they work extreme fat blocker 2012 review garcinia cambogia garcinia cambogia review philippines pure garcinia cambogia hca dr oz complex carbohydrates snacks phytoceramides 350 mg reviews kidney bean extract green coffee importers white kidney natrol carb intercept with phase 2 ingredients is garcinia cambogia safe when trying to conceive jw garcinia cambogiahca fat burner garcinia cambogia extract on amazon white beans olive oil garlic how to take garcinia cambogia and green coffee bean together how do i cook white beans garcinia cambogia really work for weight loss slimmer pure garcinia cambogia reviews what is the length of a kidney bean naturewise garcinia cambogia extract reviews benefits of garcinia cambogia dr oz canned kidney beans ingredients black bean extract health benefits does garcinia cambogia expire dr oz weight loss garcinia cambogia extract does garcinia cambogia work if you take it after you eat black eyed kidney beans indian recipe garcinia cambogia extract pills 4 hour body white beans kyselina hydroxycitronova hca garcinia cambogia white bean extract for weight loss garcinia cambogia reviews walgreens plant based phytoceramides nz dangers and side effects of garcinia cambogia green coffee bean extract reviews white kidney bean msds ingredients in garcinia cambogia extract green coffee cleanse ultra green coffee supreme how much weight loss garcinia cambogia white kidney beans walmart where to buy pure garcinia cambogia fruit green coffee cleanse gnc garcinia cambogia extract all natural side effects of xtreme garcinia cambogia what side effects does garcinia cambogia have pure garcinia cambogia 75 hca green coffee bean max where can you buy black bean extract green coffee bean fat burn can you take other diet pills with garcinia cambogia white kidney bean weight loss what beans help you lose weight garcinia cambogia extract negative side effects vitamin shoppe garcinia cambogia extract review does garcinia cambogia affect your period does slendera pure garcinia cambogia work buy garcinia cambogia supplement does garcinia cambogia lower triglycerides green coffee bean cleanse white beans kielbasa recipe que es garcinia cambogia y para que sirve pure garcinia cambogia gluten free green coffee cleanse walmart pinto bean diet weight loss black bean extract weight loss green coffee extract vs garcinia cambogia miracle garcinia cambogia directions parsley leaves benefits kidney pure white kidney bean extract green coffee fat burn reviews modifast fat blocker kruidvat 5 specific plant sources of complex carbohydrates dried edamame beans benefits of garcinia cambogia dr oz where can i buy garcinia cambogia walmart miracle garcinia cambogia track order garcinia no calcium garcinia cambogia how much hca how to take garcinia cambogia for weight loss where can i buy garcinia cambogia extract gnc name the 3 complex carbohydrates garcinia cambogia hca drops side effects garcinia cambogia fruit extract buy white kidney pills purely inspired green coffee bean gummies original garcinia cambogia extract reviews pure garcinia cambogia use garcinia cambogia tree and fruit white kidney beans to loss weight calories in 50g red kidney beans garcinia cambogia extract studies pure garcinia cambogia las vegas garcinia cambogia extract 50 hca fruit pure garcinia cambogia extract liquid que es garcinia cambogia compuesta how do i cook white beans buy white kidney bean phytoceramides without wheat what fruit does garcinia cambogia extract come from can i eat canned kidney beans raw garcinia cambogia 1000 mg side effects nutrigold garcinia cambogia dosage where can i buy garcinia cambogia in usa vitamax garcinia cambogia free trial garcinia cambogia xt ingredients red kidney beans nutrition pork n white beans buy phytoceramide pills garcinia cambogia pro review garcinia cambogia extract on amazon black bean soup good for diet where to buy original garcinia cambogia extract large white butter beans are pinto beans low carb miracle garcinia cambogia before and after benefits of kidney detox pure garcinia cambogia reviews 2014 phytoceramides skin therapy is garcinia cambogia safe for pcos pure garcinia cambogia extract in stores white kidney bean plant white kidney beans or navy beans kidney beans calories what is a kidney bean que es garcinia de cambogia phaseolus vulgaris amylase inhibitor is metformin a carb blocker white bean benefits egg white and beans diet garcinia cambogia pure extract hca carb blocker livestrong green coffee bean weight loss dr oz canned kidney beans nutrition garcinia cambogia and green coffee bean weight loss garcinia cambogia doctor reviews pure garcinia cambogia brand reviews garcinia cambogia dr oz transcript what is garcinia cambogia extract hca ultimate garcinia cambogia dietary supplement caplets 42 count where can i buy white bean extract in australia where can i get garcinia cambogia in gauteng pure white bean extract pure garcinia extract reviews pure garcinia cambogia and safer colon phytoceramide sources large white beans spain kidney bean diet where can you get garcinia cambogia in south africa white kidney bean benefits garcinia cambogia extract and green coffee bean diet does authentic garcinia cambogia really work black beans and kidney function garcinia cambogia fruit at whole foods pure garcinia cambogia brand reviews canned kidney beans bodybuilding weight loss success on garcinia cambogia garcinia cambogia and green coffee bean diet plan kidney beans for 6 month old where can i buy garcinia cambogia premium red kidney beans recipe dr oz natural weight loss garcinia cambogia garcinia cambogia and green coffee bean weight loss white kidney bean carb blocker white kidney beans weight loss kidney beans plant garcinia cambogia extract pure powder top results garcinia cambogia pure health garcinia cambogia 90 count do black beans help lose weight usn fat blocker tablets how to take pure garcinia cambogia plus garcinia cambogia fat buster side effects white kidney bean extract does it work carb blocker pills in malaysia black beans compared to kidney beans calories in 400g kidney beans pure garcinia cambogia extract and cleanse fx white bean hummus health benefits dr oz natural weight loss garcinia cambogia the real pure garcinia cambogia can you buy garcinia cambogia at whole foods xtreme hca garcinia cambogia drops reviews advanced garcinia cambogia uk carb blockers mayo clinic white kidney bean extract and pregnant