Informaţii utile despre vânzarea de construcţii şi terenuri

31 iulie 2008

Intreabă avocatul

 
Unde se pot gasi toate legile cu privire la vanzarea unui teren ? As vrea sa aflu daca trebuie sa platesc TVA , cum trebuie scris contractul si alte informatii utile P.S. Intentionez sa cumpar un teren si sa ridic o casa, intrebarea care mea este daca va trebui sa platesc tva la vanzare. Si de la a cata casa intervine elementul de continuitate?
Va multumesc pt raspuns.
Adrian

 
Raspuns: 
 
Operaţiunile imobiliare constând în vânzari de clădiri şi terenuri trebuie privite din două perspective: operaţiuni realizate de persoane impozabile din punct de vedere al TVA şi operaţiuni realizate de persoane fizice.
 
 
1) Operaţiunile realizate de persoane impozabile pot fi scutite sau taxabile prin efectul legii sau prin opţiune.
 
De la data aderării României la UE, vânzarea de construcţii şi terenuri este scutită de TVA cu excepţia vânzărilor de construcţii noi şi de terenuri construibile, conform prevederilor art. 141 alin. (2) lit. 1) din Codul fiscal.
 
Prin lege se prevede că o construcţie este considerată nouă în sens fiscal, de la data primei ocupări, care coincide cu data procesului verbal de recepţie, până la data de 31 decembrie a anului următor. În ceea ce priveşte încadrarea unui teren în categoria de teren construibil sau orice alt teren (agricol, forestier, livadă, păşune, etc.), se referă la încadrarea acordată respectivului teren în momentul vânzării prin fişa cadastrală ori prin certificatul de urbanism.
 
Prin urmare, orice persoană impozabilă care vinde terenuri, altele decât cele construibile, sau clădiri, altele decât cele noi, poate aplica o scutire de TVA. Totuşi, persoanele impozabile pot aplica prin opţiune taxarea în cazul vânzărilor de terenuri, altele decât cele construibile şi a construcţiilor, altele decât cele noi, pentru care taxarea este obligatorie prin efectul legii, în conformitate cu prevederile art. 141 alin. (3) din Codul fiscal.
 
De obicei se optează pentru taxarea vânzărilor de construcţii şi terenuri pentru a evita calculul ajustărilor de TV A şi eventual a proratei de deducere. Taxarea prin opţiune trebuie însoţită de depunerea unei notificări în acest sens la autoritatea fiscală competentă, în raza căreia vânzătorul îşi are domiciliul fiscal.
 
 
 
2) Operaţiuni imobiliare realizate de persoane fizice pot fI clasificate în trei categorii:
 
 
a) Operaţiuni care nu intră în sfera de aplicare a TVA
 
Prima categorie de operaţiuni pentru care persoana fizică nu devine persoană impozabilă, şi prin urmare operaţiunea nu se cuprinde în sfera de aplicare a TVA, este vânzarea de construcţii şi de terenuri, dacă persoanele fizice vând bunuri pe care le-au utilizat în scopuri personale.
 
Indiferent de valoarea clădirilor sau terenurilor care aparţin persoanei fizice şi nu au fost cumpărate în vederea revânzarii, ci se poate demonstra că au fost utilizate în scopuri personale (locuinţe proprietate personală, case de vacanţă, suprafeţe de terenuri moştenite sau aferente clădirilor), tranzacţiile privind vânzarea acestora nu intră în sfera de aplicare a TVA.
 
A doua categorie de operaţiuni pentru care persoana fizică nu devine persoană impozabilă sunt operaţiunile imobiliare realizate ocazional. Conform prevederilor pct. 3 alin. (1 ) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alte operaţiuni decât vânzarea de bunuri utilizate în scopuri personale, persoana fizică devine persoană impozabilă dacă activitatea desfăşurată are caracter de continuitate.
 
Din punct de vedere fiscal, operaţiunile au caracter de continuitate atunci când nu pot fI considerate operaţiuni ocazionale. Totuşi, având în vedere complexitatea operaţiunilor imobiliare, trebuie analizat cu atenţie contextul pentru a stabili cu certitudine dacă operaţiunea este sau nu ocazională.
 
Trebuie avut în vedere ca la pct. 66 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se prevede că activitatea economică se consideră ca fiind începută din momentul în care o persoană intenţionează să efectueze o astfel de activitate, iar intenţia persoanei trebuie apreciată în baza elementelor obiective ca, de exemplu, faptul că aceasta începe să angajeze costuri şi/sau să facă investiţii pregătitoare necesare pentru iniţierea unei activităţi economice.
 
Dacă, de exemplu, o persoană fizica construieşte un bloc de locuinţe sau de birouri, chiar dacă va realiza vânzarea printr-o singură tranzacţie, operaţiunea nu va putea fi considerată ocazională, chiar dacă în anul respectiv nu va mai efectua alte operaţiuni imobiliare, întrucât activitatea sa economică se consideră a fi începută în momentul în care a angajat costuri pentru investiţia respectivă.
 
Dacă însă o persoană fizică cumpără sau construieşte o locuinţă nouă, dar din diverse motive o revinde şi rezultă cu certitudine că nu a realizat în anul respectiv, sau în anii precedenţi, mai multe operaţiuni imobiliare, atunci operaţiunea poate fi considerată ocazională.
 
Astfel, în exemplul dvs., dacă o familie construieşte o casă nouă, pe care ulterior o vinde fiindcă nu corespunde cerinţelor, operaţiunea poate fi considerată ocazională dacă în anul curent şi în anii precedenţi persoana nu a mai realizat astfel de operaţiuni "întâmplătoare" .
 
 
 
b) Operaţiuni pentru care persoana fizică devine persoană impozabilă, dar operaţiunile sunt scutite de TVA conform art. 141 alin.(2) lit. f) din Codul fiscal.
 
În general, dacă o persoană fizică realizează în cursul unui an calendaristic mai mult de o operaţiune imobiliară constând în vânzări de terenuri şi construcţii, altele decât cele utilizate în scopuri personale care nu intră în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată, devine persoană impozabilă indiferent dacă operaţiunea este sau nu scutită de TVA conform art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal.
 
Totuşi, dacă operaţiunile imobiliare constau numai în vânzări de construcţii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi considerate noi şi în vânzări de orice alte terenuri decât cele construibile, acestea sunt scutite de TVA şi chiar dacă persoana fizică devine, în principiu, persoană impozabilă pentru aceste operaţiuni, nu are obligaţia înregistrării în scopuri de TVA.
 
Persoanele fizice care cumpără în vederea revânzării bunuri imobile devin persoane impozabile din perspectiva TVA, deoarece realizează fapte de comerţ, aşa cum prevede şi Codul Comercial.
 
În unul din exemplele din adresa dumneavoastră, în care persoana fizică realizează numai vânzări de case "vechi" şi terenuri, altele decât cele construibile, deşi devine persoană impozabilă, operaţiunile imobiliare sunt scutite conform art. 141 alin.(2) lit. f) din Codul fiscal.
 
Totuşi, atenţie ca în această situaţie, este suficient să realizeze o singura vânzare a unei construcţii noi sau a unui teren construibil şi deja, înainte de această operaţiune trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA, deoarece conform art. 152 din Codul fiscal în calculul plafonului de scutire pentru micile întreprinderi se includ şi operaţiunile imobiliare scutite.
 
 
 
c) Operaţiuni pentru care persoana fizică devine persoană impozabilă şi operaţiunile sunt taxabile
 
Problema persoanelor fizice care trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA se restrânge la un sector foarte limitat şi anume acela al vânzărilor de clădiri noi şi de terenuri construibile, atunci când aceste bunuri nu au fost utilizate în scopuri personale şi în cazul în care operaţiunile au caracter de continuitate.
 
Având în vedere perioada foarte limitata de timp în care o clădire este considerată nouă, rezultă cu certitudine că numai cu totul întâmplător este posibil ca persoana fizică să vândă astfel de clădiri în alte scopuri decât cele comerciale.
 
Persoanele care realizează tranzacţii imobiliare cu terenuri construibile şi construcţii noi, care au caracter de continuitate, aşa cum s-a explicat mai sus, trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA în condiţiile prevăzute la art. 152 din Codul fiscal sau înainte de începerea activităţii economice, conform prevederilor art. 153 din Codul fiscal, şi să îndeplinească toate obligaţiile ce decurg din această calitate, la fel ca alte persoane impozabile.
 
Întrucât persoana fizică devine persoana impozabila chiar şi pentru vânzările de bunuri imobile scutite conform art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal în circumstanţele descrise la lit. b), rezultă că este suficient să realizeze o singură operaţiune taxabilă constând în vânzarea de clădiri noi sau terenuri construibile, înainte de această operaţiune având obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA, deoarece conform act. 152 din Codul fiscal în calculul plafonului de scutire pentru micile întreprinderi se includ şi operaţiunile imobiliare scutite.
 
Dacă persoana fizică se înregistrează în scopuri de TVA, ea are toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din legislaţia referitoare la TVA, respectiv devenind persoană impozabilă trebuie să platească TVA la buget, dar are şi dreptul să deducă taxa aferenta cumpărărilor de bunuri şi servicii destinate activităţii sale economice.
 
 
Aşteptăm întrebările dvs. la adresa de e-mail av.ginadiaconu@yahoo.com
 
Avocat Gina Diaconu
E-mail: av.ginadiaconu@yahoo.com
Telefon: 0729.662.575
 
 

 

1 Stea2 Stele3 Stele4 Stele5 Stele (Ne-evaluat încă)
Loading ... Loading ...
Trimite prin email Trimite prin email

4 Comentarii

 1. George

  Am semnat un antecontract de vanzare – cumparare a unui apartament in noiembrie 2007, urmand ca in septembrie 2008 sa incheiem contractul de vanzare. In aceasta situatie, ar trebui ca vanzatorul sa plateasca TVA, adica sa ne mareasca pretul initial cu cei 19%? Am uitat sa spun, tranzactia se desfasoara intre persoane fizice, vanzatorul fii doar persoana fizica ce construieste ansambluri de apartamente!Sper ca am fost suficient de clar!!Astept raspunsul dvs.

 2. gina diaconu

  Fiica mea a cumparat ,la o licitatie in noiembrie 2 oo7 ,un apartament cu o vechime de circa 25 de ani pentru care a primit factura cu tva Licitatia a fost organizata de administratorul judiciar la sediul acestuia in numele unei societati aflata in insolventa generala -reorganizare judiciara..Pentru ca lucram la aceasta societate stiu ca nu a avut facuta notificare cu opt iunea de impozitare deci au ramas -scutite de taxa si cu obligatia de a face ajustare daca e cazul in functie de data diferita a achizitiei imobilului respectiv .In speta noastra societatea cumparase apartamentul in anul 1998 deci cu peste 5 ani inainte de integrare .Societatea a incasat TvA -ul si imediat l-a virat la bugetul de stat .Intrebarea este daca corect s-a facturat cu tva .Firmelor imobiliare platitoare de tva li s-a facturat fara tva cu taxare inversa (deci nu a exista t o lupta echitabila )fiind avantajate cu echivalentul TVA -ului .( 19%) maria atanasiu

 3. Eugenia Ies

  Buna ziua,vreau sa vand un teren intravilan cu constructie.proprietatea unei SC.Cumparatorul este pers fizica.Este obligatoriu sa am raport de evaluare la notar pentru cladire si teren sau este suficienta o nota contabila din care sa reiasa valoarea cladirii si a terenului..(este o cladire noua,intabulata,dar nefinisata.)Multumesc,E.Ies

 4. farcas

  Buna ziua! Am construit o casa (persoana fizica) si in 2 ani am ajuns in stagiul in care casa este acoperita dar nefinisata,cei de la primarie ma preseaza sa faca receptia ca sa ma poata impoza .Trebuie sa platesc impozit chiar daca imobilul nu are nici geamuri si nici finisaj interior sau exterior?…din ce moment trebuie sa platesc impozit pe aceasta constructie???

Comentează acest articol

*

NOTA: Va rugam sa folositi un limbaj decent in comentariile pe care le lasati. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii se vor sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul financiarul.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Escort reato does green coffee make u lose weight Amici nonciclopedia S donnelly electric lakeville ma Relazioni sociali a ladispoli I mezzi di comunicazione virtuale favoriscono o impediscono l'amicizia Conoscere ragazze los angeles Chat per single gratis roma green coffee in dubai Ciao amigos chat Foto donne ucraine da sposare Annunci 3000 Chat a pagamento meetic green coffee extract how much to take pure super green coffee bean extract benefits I cesaroni 3 puntata 7 il seme dell'amicizia Chat firenze Relazioni karmiche buddismo Chat veneto libera pure green coffee bean extract 800 mg at gnc green coffee 800 opiniones green coffee bean extract applied nutritional research Siti simili a chatroulette 2012 white kidney bean extract side effects Foto fantasy di donne 1024x768 Chat gratis senza registrazione foto Dragon ball z son goku e i suoi amici ritornano streaming Mar de amor 1 capitulo Chat gratuite a milano green coffee fat burner Non riesco a conoscere ragazze Chat online bologna Chat fantasma line 5 amici fanno la stessa foto da 30 anni per scommessa Online community for artists Chatroulette fancazzisti anonimi Chat x ragazzi e ragazze Comunica 2013 calorie blocker Incontri rovigo Jocuri gratuite cu winx chat Online dating kuala lumpur O que é o web chat C social network 1 dating Chat senza registrazione di napoli green mountain coffee coupons keurig revolution green coffee cleanse Lena l'amore della mia vita Top 10 random chat rooms green mountain coffee wallstreet online Cerco ragazza per uscire B dating Comunicazione zero punti patente Incontro francese Hp italia chat genesis today 800 mung green coffee bean T-online dating Trova amici con gps green coffee bean extract max capsules Donne single in viaggio Chat amigos londres rightway nutrition green coffee bean Chatroulette proxy Chat 90 Punto chat puerto montt healthe trim green coffee bean ingredients Chat online quang ngai pure green coffee bean vitamin shoppe green mountain coffee french vanilla caffeine content Annunci gratis la pulce In amicizia e in amore 5 ragazze e un miliardario streaming green mountain coffee jobs windsor va Casi angeles 4 mar y thiago incontro parte 1 Amore 5 stelle streaming 9 septiembre corte ingles Chat amigos mas de 30 años Annunci scarabeo 50 usato milano buy white kidney beans green bean roasting co tulsa Connettore f maschio Naruto shippuden - 013 - incontro con il destino green coffee and colon cleanse diet free trial Amore facebook does whole foods sell pure green coffee extract green coffee bean pills information Chat online korea Anima gemella accordi dear jack Annunci gratuiti piemonte Le 7 persone che non vorresti incontrare in un parco acquatico green tea pills vs green coffee C amoretti Identity and language construction in an online community the case of 'ali g' Donne ubriachi I video web chat Chat x single gratis senza registrazione Cuori solitari annunci sicilia Social network gratis italiani Dota 2 trade dire arms womens health green coffee cleanse amazon genesis today green coffee bean extract Musica e incontro Annunci roma auto usate Chattare gratis e in italiano Uomini e donne sito ufficiale Random chat video ipad N.z chat rooms 7 comunicaciones viña what are borlotti beans Agenzia matrimoniale jerak Online chat bofa Chat line orlando Que significa h en el chat de facebook Donne sole a firenze Chat gratuite over 30 Annunci genova kijiji Affitti singole l'aquila green tea vs decaf coffee caffeine Ecole chat villeparisis 77 Tema sulla comunicazione yahoo Bacheca annunci università bicocca Ragazze scozzesi Free chat for your website Chat gay para blackberry 8520 coffee to green tea Il rifugio dei cuori solitari libro Le donne russe sono fedeli green coffee beans gnc Gay chat 123 flash I maschi accordi green coffee bean extract svetol gca 45 chlorogenic acid green mountain coffee jobs essex Chat gratis senza java Donne in chat libera Comunicazione versamento contributo unificato Bacheca annunci milano lavoro L'uomo ragno e i suoi fantastici amici streaming ita You can leave your hat on video 9 1 2 weeks green mountain coffee nutrition hot cocoa Ragazze emo green coffee bean extract colon cleanse Annunci gratuiti terreni khasiat green coffee 800 Reti singole 90x190 green coffee bean extract side effects constipation How much does it cost for a single storey extension Russian dating gratis Foto donne abbronzate Chat wii italia Annunci gratuiti gatti Escort quanto guadagnano Chat gratuita senza registrazione bologna Incontri ancona Carte d'anniversaire chat gratuite à imprimer Chat online senza registrazione con stanze green coffee bean that burns fat fast green coffee tablets ireland Amicizia 3 facebook Annunci ford gran torino Network hacking Chat room film streaming Comunicazione manutenzione ordinaria nature vision green coffee extract reviews green coffee bean extract diet pills 1 chat room ir select Y 8 games per ragazze Relazioni malate Odio le donne grasse Chat gay hiv italia lime green coffee jar leptin green coffee 1000 blogspot Donne sole in casa Dating questions and answers green coffee dose in south africa Singles quad cities Single parent payment how much is it Chatroulette c est fini Chat gratuite france Ragazze e ragazzi che si baciano Digiland chat android Infedele arabo Annunci funebri la stampa di torino Agenzia matrimoniale ragazze rumene Come scaricare video per adulti Escort 1995 Amore karmico Foto vere di ragazzi Chat x separati Action chat for android Chat gay para ipad 2 Uomini e donne 3 ottobre 2013 Singles zug Siti di incontro senza registrazione A single moment of sincerity lyrics 365 green coffee diet extract Online dating 3rd email The social network cosa c'è di vero green coffee nowogrodzka Fastpath webchat 4.0.2 It chat random green coffee bean extract how to take it Como chatear en facebook con 2 amigos Chat over 40 italia italy Salerno incontri 8 amici da salvare dvdrip ita Jeans per donne grasse Free chat apps for iphone 5 Chat line the night exchange green coffee bean extract myth green coffee bean ultra reviews Siti x anima gemella J and m decor and more the green coffee revolution Chat room for filipino Line x chattanooga tn Annunci ricerca lavoro genova Foto ragazzi normali belli Ebuddy chat online Amici ylenia eliminata Case singole in vendita ad aci s.antonio Amicizia rotta Agenzia matrimoniale ragazze rumene L'amore e altri luoghi impossibili streaming ita Amici trentini green coffee 1000 weight loss Annunci ricerca lavoro genova green coffee coop Trovare amici vicini facebook Annunci torino affari Ogni volta che t'incontro Chat room 3g what are dried beans 3 singole pisa free trial for green coffee Tradire rafforza il rapporto Dio ci fa incontrare le persone sbagliate Fish 4 u dating Capitulo 2 amor real Irc chat zone Chat video không nói được Annunci youtube green coffee in uk The social network cosa c'è di vero Impedire condivisione foto facebook Relazioni quantitative tra sostanze App per conoscere ragazze green coffee beans belly fat F an individual allele has more than one effect on the phenotype it is said to be Chat italiana in svizzera