NOUTĂŢI LEGISLATIVE Feed RSS

NOUTATI LEGISLATIVE – 28 decembrie (0898)

29 decembrie 2012

Comentează acest articol

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 898 din 28.12.2012 au fost publicate urmatoarele legi, decrete, hotarâri si alte acte: ¤ HOTARÂRI ALE GUVERNULUI ROMANIEI - 1.309. — Hotarare privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile începând cu anul 2013 ¤ ACTE ALE ORGANELOR DE [...]

Continuă să citeşti...

NOUTATI LEGISLATIVE – 28 decembrie (0897)

29 decembrie 2012

Comentează acest articol

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 897 din 28.12.2012 au fost publicate urmatoarele legi, decrete, hotarâri si alte acte: ¤ HOTARÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI - 1.276. — Hotarâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbarii unitatii de administrare si modificarii valorii de inventar a unui imobil aflat [...]

Continuă să citeşti...

NOUTATI LEGISLATIVE – 28 decembrie (0896)

29 decembrie 2012

Comentează acest articol

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 896 din 28.12.2012 au fost publicate urmatoarele legi, decrete, hotarâri si alte acte: ¤ DECRETE - 899. — Decret privind înaintarea unui general-maior cu doua stele, in retragere, veteran de razboi, In gradul de general-locotenent cu trei stele, in retragere, din Ministerul Apararii Nationale - 903.-  Decret privind eliberarea [...]

Continuă să citeşti...

NOUTATI LEGISLATIVE – 28 decembrie (0895)

29 decembrie 2012

Comentează acest articol

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 895 din 28.12.2012 au fost publicate urmatoarele legi, decrete, hotarâri si alte acte: ¤ HOTÂRARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI - 1.302. — Hotarare privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru presedintele Consiliului Judetean Teleorman si pentru primari in unele circumscriptii electorale - 1.303. — Hotarare pentru aprobarea Programului calendaristic privind [...]

Continuă să citeşti...

NOUTATI LEGISLATIVE – 28 decembrie (0894)

29 decembrie 2012

Comentează acest articol

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 894 din 28.12.2012 au fost publicate urmatoarele legi, decrete, hotarâri si alte acte: ¤ HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI - 1.288. — Hotarâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara ¤ ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE - 1.750. [...]

Continuă să citeşti...

NOUTATI LEGISLATIVE – 28 decembrie (0893)

29 decembrie 2012

Comentează acest articol

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 893 din 28.12.2012 au fost publicate urmatoarele legi, decrete, hotarâri si alte acte: ¤ HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI - 1.266. — Hotarâre pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, aprobat prin Hotari3rea Guvernului nr. [...]

Continuă să citeşti...

NOUTATI LEGISLATIVE – 28 decembrie (0892)

29 decembrie 2012

Comentează acest articol

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 892 din 28.12.2012 au fost publicate urmatoarele legi, decrete, hotarâri si alte acte: ¤ ACTE ALE AUTORITATII NATIONALE DE REGLEMENTARE IN DOMENfUL ENERGIEI - Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrica livrata de furnizorii de ultima instanta consumatorilor finali care nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate, aliii decât [...]

Continuă să citeşti...

NOUTATI LEGISLATIVE – 27 decembrie (0891)

28 decembrie 2012

Comentează acest articol

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 891 din 27.12.2012 au fost publicate urmatoarele legi, decrete, hotarâri si alte acte: ¤ ORDONANTE SI HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI - 95. — Ordonanta de urgenta pentru prorogarea termenelor prevazute la alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2005 privind unele masuri [...]

Continuă să citeşti...

NOUTATI LEGISLATIVE – 27 decembrie (0890)

28 decembrie 2012

Comentează acest articol

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 890 din 27.12.2012 au fost publicate urmatoarele legi, decrete, hotarâri si alte acte: ¤ HOTARÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI - 1.265. — Hotarâre pentru modificarea anexei la Hotarârea Guvernului nr. 737/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Nationale ,a4dministratia Porturilor Maritime” — S.A. Constanta, [...]

Continuă să citeşti...

NOUTATI LEGISLATIVE – 27 decembrie (0889)

28 decembrie 2012

Comentează acest articol

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 889 din 27.12.2012 au fost publicate urmatoarele legi, decrete, hotarâri si alte acte: ¤ ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE - 2.605/1.714/2.986. — Ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al viceprim- ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale [...]

Continuă să citeşti...

NOUTATI LEGISLATIVE – 27 decembrie (0888)

28 decembrie 2012

Comentează acest articol

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 888 din 27.12.2012 au fost publicate urmatoarele legi, decrete, hotarâri si alte acte: ¤ ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE - 6.573. — Ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.64412012 [...]

Continuă să citeşti...

NOUTATI LEGISLATIVE – 27 decembrie (0887)

28 decembrie 2012

Comentează acest articol

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 887 din 27.12.2012 au fost publicate urmatoarele legi, decrete, hotarâri si alte acte: ¤ HOTARÂRI ALE GUVERNULUI ROMANIEI - 1.203. — Hotarâre privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru autoritatile si institutiile publice din administratia publica centrala peniru anul 2012 - 1.220. — Hotarâre pentru modificarea si [...]

Continuă să citeşti...

NOUTATI LEGISLATIVE – 27 decembrie (0886)

28 decembrie 2012

Comentează acest articol

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 886 din 27.12.2012 au fost publicate urmatoarele legi, decrete, hotarâri si alte acte: ¤ ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI - 91.-  Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii

Continuă să citeşti...

NOUTATI LEGISLATIVE – 27 decembrie (0885)

28 decembrie 2012

Comentează acest articol

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 885 din 27.12.2012 au fost publicate urmatoarele legi, decrete, hotarâri si alte acte: ¤ HOTARÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI - 1.240. — Hotarare pentru aprobarea regulilor procedurale privind condiliile si termenii referitori la durata, continutul si limitele de exercitare a drepturilor de uz si servitute asupra proprietatilor private afectate de [...]

Continuă să citeşti...

NOUTATI LEGISLATIVE – 22 decembrie (0884)

27 decembrie 2012

Comentează acest articol

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 884 din 22.12.2012 au fost publicate urmatoarele legi, decrete, hotarâri si alte acte: ¤ ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMANIEI - 96.-  Ordonanta de urgenta privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative

Continuă să citeşti...

NOUTATI LEGISLATIVE – 22 decembrie (0883)

27 decembrie 2012

Comentează acest articol

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 883 din 22.12.2012 au fost publicate urmatoarele legi, decrete, hotarâri si alte acte: ¤ DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI - 548.-  Decizie pentru eliberarea domnului Andreescu Anghel din functia de secretar de stat si sef al Departamentului ordine si siguranta publica din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor - 549.-  Decizie pentru [...]

Continuă să citeşti...

NOUTATI LEGISLATIVE – 22 decembrie (0882)

27 decembrie 2012

Comentează acest articol

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 882 din 22.12.2012 au fost publicate urmatoarele legi, decrete, hotarâri si alte acte: ¤ DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE - Decizia nr. 932 din 13 noiembrie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 260/2008 privind asigurarea ohlligatorie a Iocuintelor împotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor - [...]

Continuă să citeşti...

NOUTATI LEGISLATIVE – 22 decembrie (0881)

27 decembrie 2012

Comentează acest articol

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 881 din 22.12.2012 au fost publicate urmatoarele legi, decrete, hotarâri si alte acte: ¤ DECRETE - 900.- Decret pentru numirea unui consilier prezidential - 901.- Decret privind eliberarea din functie a unui judecator ¤ HOTÂRARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI - 1.250. — HDtarâre pentru aprobarea Acordului de cooperare stiintifica si [...]

Continuă să citeşti...

NOUTATI LEGISLATIVE – 22 decembrie (0880)

27 decembrie 2012

Comentează acest articol

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 880 din 22.12.2012 au fost publicate urmatoarele legi, decrete, hotarâri si alte acte: ¤ HOTARARI ALE PARLAMENTULUI ROMANIEI - 46.-  Hotarâre pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputatilor si Senatului privind Statutul deputatilor si al senatorilor, organizarea si functionarea sedintrelor comune ale Camerei Deputatilor si [...]

Continuă să citeşti...

NOUTATI LEGISLATIVE – 21 decembrie (0879)

22 decembrie 2012

Comentează acest articol

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 879 din 21.12.2012 au fost publicate urmatoarele legi, decrete, hotarâri si alte acte: ¤ ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE - 1.322. — Ordin al ministrului sanatalii privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de supraveghere si tratament avansat al pacientilor cardiaci critic! din [...]

Continuă să citeşti...

NOUTATI LEGISLATIVE – 21 decembrie (0878)

22 decembrie 2012

Comentează acest articol

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 878 din 21.12.2012 au fost publicate urmatoarele legi, decrete, hotarâri si alte acte: ¤ HOTÂRARI ALE CAMEREI DEPUTATILOR - 49.- Hotarare privind mod ificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor - 50.- Hotarare privind validarea unui mandat de [...]

Continuă să citeşti...

NOUTATI LEGISLATIVE – 21 decembrie (0877)

22 decembrie 2012

Comentează acest articol

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 877 din 21.12.2012 au fost publicate urmatoarele legi, decrete, hotarâri si alte acte: ¤ HOTARÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI - 45.-  Hotarâre pentru acordarea increderii Guvemului

Continuă să citeşti...

NOUTATI LEGISLATIVE – 21 decembrie (0876)

22 decembrie 2012

Comentează acest articol

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 876 din 21.12.2012 au fost publicate urmatoarele legi, decrete, hotarâri si alte acte: ¤ HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI - 1.229. — Hotarâre privind constituirea stocurilor minime de siguranta pentru titei gi produse petroliere in anul 2012  – 1.230. — Hotarâre privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilar Regulamentului (CE) [...]

Continuă să citeşti...

NOUTATI LEGISLATIVE – 21 decembrie (0875)

22 decembrie 2012

Comentează acest articol

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 875 din 21.12.2012 au fost publicate urmatoarele legi, decrete, hotarâri si alte acte: ¤ HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI - 1.232. — Hotarare privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica „Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in bazinul [...]

Continuă să citeşti...

NOUTATI LEGISLATIVE – 21 decembrie (0874)

22 decembrie 2012

Comentează acest articol

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 874 din 21.12.2012 au fost publicate urmatoarele legi, decrete, hotarâri si alte acte: ¤ DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE - Decizia nr. 928 din 13 noiembrie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedura penala ¤ ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI - 93. [...]

Continuă să citeşti...

NOUTATI LEGISLATIVE – 20 decembrie (0873)

21 decembrie 2012

Comentează acest articol

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 873 din 20.12.2012 au fost publicate urmatoarele legi, decrete, hotarâri si alte acte: ¤ HOTARÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI - 1.263. — Hotarare pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 74/2012 privind aprobarea contractelor de servicii publice in transportul feroviar de calatori pentru perioada 2012-2015 si pentru aprobarea actelor aditionale nr. 1 [...]

Continuă să citeşti...

NOUTATI LEGISLATIVE – 20 decembrie (0872)

21 decembrie 2012

Comentează acest articol

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 872 din 20.12.2012 au fost publicate urmatoarele legi, decrete, hotarâri si alte acte: ¤ HOTARÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR - 48. — Hotarâre pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor ¤ ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALEADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE - 1.292. — Ordin al ministrului sanatatii privind [...]

Continuă să citeşti...

NOUTATI LEGISLATIVE – 20 decembrie (0871)

21 decembrie 2012

Comentează acest articol

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 871 din 20.12.2012 au fost publicate urmatoarele legi, decrete, hotarâri si alte acte: ¤ DECRETE - 897.-  Decret privind eliberarea din funclie a unui procuror - 898.-  Decret privind eliberarea din funclie a unui procuror ¤ HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI - 1.258. — Hotarare pentru modificarea si completarea unor [...]

Continuă să citeşti...

NOUTATI LEGISLATIVE – 20 decembrie (0870)

21 decembrie 2012

Comentează acest articol

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 870 din 20.12.2012 au fost publicate urmatoarele legi, decrete, hotarâri si alte acte: ¤ HOTARARI ALE SENATULUI - 50.- Hatarâre privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului - 51.- Hotarare privind numirea secretarului generaJ al Senatului - 52.- Hotarâre privind numirea secretarilor generali adjuncti ai [...]

Continuă să citeşti...

NOUTATI LEGISLATIVE – 20 decembrie (0869)

21 decembrie 2012

Comentează acest articol

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 869 din 20.12.2012 au fost publicate urmatoarele legi, decrete, hotarâri si alte acte: ¤ HOTARÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR - Hotarare cu privire la validarea mandatelor deputatilor alesi la data de 9 decembrie 2012 - Hotarare pentru alegerea presedintelui Camerei Deputatilor ¤ HOTARÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI - Hotarare pentru modificarea [...]

Continuă să citeşti...

NOUTATI LEGISLATIVE – 20 decembrie (0868)

21 decembrie 2012

Comentează acest articol

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 868 din 20.12.2012 au fost publicate urmatoarele legi, decrete, hotarâri si alte acte: ¤ DECRETE - 889. — Decret privind conferirea unor decoratii ¤ ORDONANTE SI HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI - 89. — Ordonanja de urgenja privind finanjarea din bugetul alocat Ministerului Afacerilor Externe a unor compensatii financiare pentru [...]

Continuă să citeşti...

NOUTATI LEGISLATIVE – 20 decembrie (0867)

21 decembrie 2012

Comentează acest articol

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 867 din 20.12.2012 au fost publicate urmatoarele legi, decrete, hotarâri si alte acte: ¤ HOTARÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI - 1.227. — Hvtarare pentru mvdificarea anexei la Hotarârea Guvernului nr. 357/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat [...]

Continuă să citeşti...

NOUTATI LEGISLATIVE – 20 decembrie (0866)

21 decembrie 2012

Comentează acest articol

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 866 din 20.12.2012 au fost publicate urmatoarele legi, decrete, hotarâri si alte acte: ¤ DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE - Decizia nr. 871 din 23 octombrie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutipnalitate a prevederilor Legii nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar, in ansamblul sau, si, [...]

Continuă să citeşti...

NOUTATI LEGISLATIVE – 20 decembrie (0865)

21 decembrie 2012

Comentează acest articol

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 865 din 20.12.2012 au fost publicate urmatoarele legi, decrete, hotarâri si alte acte: ¤ DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE - Decizia nr. 898 din 25 octombrie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite în interes [...]

Continuă să citeşti...

NOUTATI LEGISLATIVE – 19 decembrie (0864)

20 decembrie 2012

Comentează acest articol

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 864 din 19.12.2012 au fost publicate urmatoarele legi, decrete, hotarâri si alte acte: ¤ HOTARARI ALE SENATULUI - 47.-  Hotarâre privind validarea mandatelor senatorilor alesi la data de 9 decembrie 2012 - 48.-  Hotarare pentru alegerea pregedintelui Senatului - 49.-  Hotarâre pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor Si chestorilor Biroului permanent [...]

Continuă să citeşti...

NOUTATI LEGISLATIVE – 19 decembrie (0863)

20 decembrie 2012

Comentează acest articol

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 863 din 19.12.2012 au fost publicate urmatoarele legi, decrete, hotarâri si alte acte: ¤ HOTARARI ALE SENATULUI - 46. — Hotarâre privind constituirea Comisiei de validare a mandatelor senatorilor alesi la data de 9 decembrie 2012 ¤ HOTARARI ALE CAMEREI DEPUTATILOR - 44. — Hotarare pentru aprobarea componentei nominale [...]

Continuă să citeşti...

NOUTATI LEGISLATIVE – 19 decembrie (0862)

20 decembrie 2012

Comentează acest articol

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 862 din 19.12.2012 au fost publicate urmatoarele legi, decrete, hotarâri si alte acte: ¤ HOTARÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI - 1.215. — Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 358/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Nationala „Nuclearelectrica° — S.A. - 1.216. — [...]

Continuă să citeşti...

NOUTATI LEGISLATIVE – 19 decembrie (0861)

20 decembrie 2012

Comentează acest articol

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 861 din 19.12.2012 au fost publicate urmatoarele legi, decrete, hotarâri si alte acte: ¤ ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE - 264. — Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 23912012 pentru aprobarea modelului Cererii de ajutor [...]

Continuă să citeşti...

NOUTATI LEGISLATIVE – 19 decembrie (0860)

20 decembrie 2012

Comentează acest articol

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 860 din 19.12.2012 au fost publicate urmatoarele legi, decrete, hotarâri si alte acte: ¤ ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE - 2.091/1.688/2.738. — Ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al viceprim- ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului muncii, familiei si protege’ saciale [...]

Continuă să citeşti...

NOUTATI LEGISLATIVE – 19 decembrie (0859)

20 decembrie 2012

Comentează acest articol

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 859 din 19.12.2012 au fost publicate urmatoarele legi, decrete, hotarâri si alte acte: ¤ HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI - 1.199. — Hotarare privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui imobil - 1.200. — Hotarare privind aplicarea corectiilor financiare solicitate de Comisia Europeana asupra cheltuielilor finantate din Programul operational [...]

Continuă să citeşti...
Pagina 1 din 2312345...1020...Ultima »